ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց

ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց

linklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklinklink

Բոլոր լուսանկարները >>

ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցը հիմնադրվել և համակարգվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) կողմից:
ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցը գործում է 2011թ.-ից և համախմբում է կին ձեռներեցների ՀՀ բոլոր մարզերից:

ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի նպատակը.
 • ճանաչելի, գնահատելի և օրինակելի դարձնել կին ձեռներեցի գործունեությունը,
 • նպաստել ՀՀ կին ձեռներեցների հզորացմանը,
 • նպաստել ՀՀ կին ձեռներեցների միջև կապերի ամրապնդմանը և համագործակցության, հնարավորությունների ընդլայնմանը:


ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի խնդիրները.
 • զարգացնել կին ձեռներեցների կարողությունները,
 • խրախուսել ՀՀ կին ձեռներեցներին,
 • նպաստել կանանց ձեռներեցության ոլորտում բարեփոխումների իրականացմանը:
ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի գործունեությունը.
 • Հանդիպումներ: Քննարկումներ: Դասընթացներ: Խորհրդատվություն:
 • Ճանաչողական այցերի և փորձի փոխանակմանը նպաստող ծրագրերի կազմակերպում (ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս),
 • Մենթորություն (ուղղորդում),
 • Խրախուսական միջոցառումների ու մրցույթների կազմակերպում («Գյուղմթերքի արտադրության ոլորտի կին հերոս», «ՀՀ Կին ձեռներեց դեսպան», «Կանայք բարձրության վրա-5165»),
 • ՀՀ Կին ձեռներեց դեսպանների համակարգի զարգացում,
 • Աջակցություն և խորհրդատվություն` գտնելու գործընկերներ ՀՀ-ում և ՀՀ տարածքից դուրս,
 • Ինտեգրում համաշխարհային մակարդակով տեղի ունեցող կին ձեռներեցների ծրագրերին,
 • www.businesswoman.am` կայք կին ձեռներեցների համար և կին ձեռներեցների մասին:


ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի անդամ կարող են դառնալ.
• Ձեռներեցներ (միկրո, փոքր, միջին և մեծ բիզնեսի ներկայացուցիչներ), ովքեր գործունեություն են ծավալում հետևյալ ոլորտներում.
- Արտադրություն
- Գյուղատնտեսություն, ֆերմերային տնտեսություն
- Ծառայությունների մատուցում (սպասարկում, զբոսաշրջություն, հրատարակչություն և այլն)
- Սոցիալական ձեռներեցություն
- Առողջապահություն
- Կրթություն
- Մշակույթ և այլն

• Սկսնակ ձեռներեցներ
• Ձեռներեցությամբ հետաքրքրվող ուսանողուհիներ, կանայք:
Share |