ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց

Հղումներ և աղբյուրներ

www.alldifferent-allequal.info - “Բոլորը տարբեր, բոլորը հավասար” եվրոպական երիտասարդական արշավ
www.coe.int/youth - Եվրոպայի Խորհուրդ և երիտասարդություն
www.concourt.am - Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան
ec.europa.eu/youth - Եվրամիություն - երիտասարդություն
www.gov.am - Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն
www.iabcentre.am - Միջազգային հաշվապահական և բիզնես կենտրոն
www.matenadaran.am - Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ
www.mca.am - Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ - Հայաստան
www.ombuds.am - ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
www.parliament.am - Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով
www.president.am - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ
www.sci.am - Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա